Hartă provincii Algeria

Detalii Algeria

Hartă online Algeria Hartă online Algeria

Harta provinciilor Algerigie cuprinde cele 48 de provincii ale statului algerian, valide între 1984 și 2019. Iată lista completă a provinciilor din 2019:

 1. Adrar
 2. Chlef
 3. Laghouat
 4. Oum El Bouaghi
 5. Batna
 6. Béjaïa
 7. Biskra
 8. Béchar
 9. Blida
 10. Bouïra
 11. Tamanrasset
 12. Tébessa
 13. Tlemcen
 14. Tiaret
 15. Tizi Ouzou
 16. Alger
 17. Djelfa
 18. Jijel
 19. Sétif
 20. Saïda
 21. Skikda
 22. Sidi Bel Abbès
 23. Annaba
 24. Guelma
 25. Constantine
 26. Médéa
 27. Mostaganem
 28. M’Sila
 29. Mascara
 30. Ouargla
 31. Oran
 32. El Bayadh
 33. Illizi
 34. Bordj Bou Arréridj
 35. Boumerdès
 36. El Tarf
 37. Tindouf
 38. Tissemsilt
 39. El Oued
 40. Khenchela
 41. Souk Ahras
 42. Tipaza
 43. Mila
 44. Aïn Defla
 45. Naâma
 46. Aïn Témouchent
 47. Ghardaïa
 48. Relizane
 49. El M’ghair
 50. El Menia
 51. Ouled Djellal
 52. Bordj Baji Mokhtar
 53. Béni Abbès
 54. Timimoun
 55. Touggourt
 56. Djanet
 57. In Salah
 58. In Guezzam

Surse imagini

Ultimele hărți

Hartă voievodate Polonia

Hartă voievodate Polonia

Hartă online Afganistan

Hartă provincii Afganistan

Harta online a districtelor din Barcelona, Spania

Hartă districte Barcelona

Hartă online provincii Albania

Hartă provincii Albania

Hartă online regiuni Armenia

Hartă regiuni Armenia

Harta online a orașelor din Aruba

Hartă localități Aruba