Coloana lui Foca

Dată: 18 Noi 2018
Autor: 
Categorii atracție: Monumente

Este ultima construcție civilă anexată Forumului Roman. Un cadou făcut de papalitate împăratului bizantin Foca, coloana a fost comandată în 608, de exarhul de Ravenna, Smaragdus, ca semn de recunoștință la aportul adus de împărat feței bisericești, căreia i-a permis și facilitat întoarcerea din exil. O perioadă, coloana a fost surmontată de statuia de peste 13 metri a lui Foca, cel care, merită precizat, este oficialul ce i-a donat Papei Bonifaciu al IV-lea clădirea Pantheonului

Materialele folosite nu sunt originale, au fost reciclate din marmură obținută din clădiri mai vechi, datând din era lui Domițian. Se cunoaște asemănarea frapantă a coloanei cu cele folosite la realizarea Templului Hercule Învingătorul (Tempio Hercules Victor), edificiu ce se poate vedea încă în Piazza Bocca della Verità din cadrul complexului Forum Boarium, mai cunoscut sub numele de Templul Vestei (zeiță romană, prima fiică a lui Saturn, identificată cu Hestia din mitologia greacă, fiica lui Cronos, zeul timpului).

În momentul în care au început excavațiile Forumului Roman din 1813, a fost scos la lumină piedestalul, cel pe care s-a descoperit scris următorul text, în limba latină veche:

Optimo clementiss[imo piissi]moque / principi domino n[ostro] / F[ocae imperat]ori / perpetuo a d[e]o coronato, [t]riumphatori / semper Augusto / Smaragdus ex praepos[ito] sacri palatii / ac patricius et exarchus Italiae / devotus eius clementiae / pro innumerabilibus pietatis eius beneficiis et pro quiete / procurata Ital[iae] ac conservata libertate / hanc sta(tuam maiesta)tis eius / auri splend(ore fulge)ntem huic / sublimi colu(m)na(e ad) perennem / ipsius gloriam imposuit ac dedicavit / die prima mensis Augusti, indict[ione] und[icesima] / p[ost] c[onsulatum] pietatis eius anno quinto

O traducere aproximativă ar putea să sune așa:

Celui mai bun, mai milostiv și mai pios conducător, domnul nostru Foca, împăratul perpetuu, încoronat de Dumnezeu, veșnicul „triumphator” „August”, a fost făcut de Smaragdus, fost „praepositus sacri palatii”, patrician și exarh al Italiei, devotat Clemenței Sale pentru nenumăratele binefaceri ale Pietății Sale, și pentru pacea obținută Italiei și a libertății sale, această statui a Maiestății sale, strălucind din splendoarea aurului aici, pe această înaltă coloană, pentru eterna sa glorie și dedicație, în prima zi a lunii august, în cea 11-a indicțiune al celui de-al 5-lea an după consulatul Pietății Sale.

Atât „triumphator”, cât și „August” sunt denumiri onorifice extrem de apreciate în peninsula Italică. „Praepositus sacri palatii” era o poziție administrativă în cele mai importante palate romane - Smaragdus fiind, de fapt, cancelar al respectivului palat.

Întorcându-ne la coloana lui Foca, merită menționat contextul în care a fost construit. Se cunoaște faptul că Flavius Focas Augustus (numele întreg) a mai fost cunoscut și sub apelativul de „Tiranul”, el ajungând la putere prin detronarea lui Mauriciu și uciderea întregii sale familii, în 602 d.Hr. La fel de violentă a fost și moartea lui Foca, în urma unei alte rebeliuni pusă la cale, de această dată, de Flavius Heraclius Augustus.